Từ ngày 6 tháng 7 năm 2020, khách hàng G Suite sẽ dùng ứng dụng Currents thay cho Google+

Xin chào Quản trị viên!

Chúng tôi gửi thư này để thông báo cho bạn biết rằng chúng tôi sẽ triển khai ứng dụng Currents trên diện rộng (GA) vào ngày 6 tháng 7 năm 2020. Chúng tôi sẽ nâng cấp giao diện/tính năng lên Currents cho người dùng Google+ trong miền blogy.vn của bạn. Nếu hiện bạn đang dùng phiên bản thử nghiệm của Currents, thì giao diện/tính năng của Currents sẽ không có gì thay đổi.

So với Google+, Currents có giao diện mới cùng một số tính năng khác dành cho người dùng và quản trị viên. Trước khi phát hành, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn để bạn có thể giúp người dùng của mình chuẩn bị cho sự thay đổi này. Nếu tổ chức của bạn không dùng Google+, thì bạn không cần phải làm gì.

Tôi cần biết điều gì?

Sau khi ngừng cung cấp phiên bản Google+ cho người dùng thông thường vào tháng 4 năm 2019, chúng tôi đã ra mắt Currents phiên bản thử nghiệm. Sau khi triển khai ứng dụng Currents trên diện rộng vào ngày 6 tháng 7 năm 2020, người dùng của bạn cùng mọi nội dung hiện có của tổ chức bạn trên Google+ sẽ tự động được chuyển sang Currents. Quá trình phát hành Currents cho tổ chức của bạn có thể mất tối đa 5 ngày. Trong suốt quá trình chuyển đổi này, người dùng sẽ vẫn có thể tiếp tục sử dụng Google+. Ngoài ra, ứng dụng Currents mới dành cho thiết bị di động sẽ thay thế ứng dụng Google+ cho iOS và Google+ cho Android (các ứng dụng này hiện không còn được hỗ trợ nữa). Sau ngày 6 tháng 7 năm 2020, người dùng bắt buộc phải chọn dùng ứng dụng Currents mà không thể quay lại Google+.

Trong ứng dụng Currents, quản trị viên cấp cao sẽ có thể cấp một số đặc quyền quản trị cũng như đặc quyền kiểm duyệt nội dung cho người dùng trong tổ chức của mình. Hãy xem bài viết này trên trung tâm trợ giúp để biết thông tin về tính năng mới dành cho quản trị viên.

Currents cũng sẽ chịu sự điều chỉnh của các điều khoản áp dụng cho Google+. Hoạt động sử dụng Currents của tất cả người dùng sẽ do thỏa thuận G Suite và Điều khoản dịch vụ của Google (nếu có) chi phối. Hãy xem Thỏa thuận G Suite để biết thêm thông tin chi tiết.

Điều này ảnh hưởng như thế nào đến người dùng của tôi?

  • Kể từ ngày 6 tháng 7 năm 2020, người dùng sẽ chuyển sang ứng dụng Currents trên mọi nền tảng. Currents cung cấp cho người dùng các tính năng mới, bao gồm dòng tin tùy chỉnh của doanh nghiệp, khám phá nội dung và tính năng định tuyến thông qua hình thức gắn thẻ.

  • Những người dùng ứng dụng Google+ cho iOS và Google+ cho Android trên thiết bị di động đã bật tính năng tự động cập nhật sẽ tự động được nâng cấp lên ứng dụng Currents dành cho thiết bị di dộng. Ứng dụng này sẽ thay thế cho ứng dụng Google+ dành cho thiết bị di động mà họ đang dùng. Những người dùng khác sẽ được nhắc nâng cấp lên ứng dụng Currents mới dành cho thiết bị di động (thông qua hoạt động chuyển hướng đến cửa hàng thích hợp) để họ có thể tiếp tục sử dụng dịch vụ.

  • Tất cả các đường liên kết hiện có đến plus.google.com sẽ tiếp tục hoạt động, vì chắc chắn là người dùng sẽ được chuyển hướng đến currents.google.com.

  • Một vài ngày trước khi tiến hành hoạt động chuyển đổi này, người dùng của bạn có thể thấy một biểu ngữ trong Google+ thông báo về những thay đổi này và liên kết người dùng tới nội dung liên quan trong Trung tâm trợ giúp.

Tôi cần phải làm gì?

Bạn không cần phải làm gì. Tuy nhiên, để đảm bảo quá trình chuyển đổi diễn ra một cách suôn sẻ cho người dùng, bạn nên thực hiện những việc sau đây:

  1. Đề nghị người dùng nâng cấp ứng dụng Google+ cho iOS và Google+ cho Android lên Currents vào ngày 6 tháng 7 năm 2020, vì chúng tôi sẽ không hỗ trợ ứng dụng Google+ dành cho thiết bị di động nữa.

  2. Xem lại Hướng dẫn bắt đầu sử dụng cho người dùng cuối để làm quen với các tính năng mới và hỗ trợ người dùng một cách hiệu quả hơn.

Chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp

Nếu bạn có thêm câu hỏi hoặc cần sự hỗ trợ, vui lòng liên hệ với Nhóm hỗ trợ G Suite. Khi bạn gọi điện hoặc gửi yêu cầu hỗ trợ, hãy nêu số sự cố 147751528.

Trân trọng!

Nhóm G Suite