Làm gì khi hết dung lượng Drive Gmail?

Khi hệ thống báo hết dung lượng thì chính xác đã hết dung lượng và bạn sẽ không nhận được Email mới. Dung lượng của tài khoản Google của bạn được tổng hợp từ nhiều dịch vụ khác nhau, bao gồm:

  • Google Mail (Email và Attachments files)
  • Google Drive ( bao gồm file trên hệ thống và file bạn đã xóa nhưng vẫn tồn tại trong thùng rác)
  • Google Photos (bao gồm tất cả các files media nếu bạn lựa chọn lưu tài nguyên trên hệ thống với chất lượng Original)
  • Và một số dịch vụ khác (nâng cao)

Vậy nên, bạn hãy kiểm tra lại các mục trên (xóa bỏ cái nào, giữ lại cái nào mà bạn muốn) xem có thể lấy lại được thêm dung lượng cho mình không, những tài liệu được chia sẻ trên Google Drive nó không thuộc vùng lưu trữ của bạn nên sẽ không ảnh hưởng đến tài nguyên của tài khoản Google của bạn.

Bên cạnh đó, bạn có thể dành thời gian để dọn dẹp lại họp thư của mình để giải phóng dung lượng, mục đích cuối cùng của bạn là để nhận được email. Và nếu như tất cả các điều trên không giúp được cho bạn, chúng tôi đề xuất bạn nên mua thêm dung lượng lưu trữ.