Vault

Lưu giữ dữ liệu và eDiscovery dành cho G Suite.

Theo dõi những nội dung quan trọng. Lưu giữ, tìm kiếm và xuất dữ liệu của tổ chức bạn trong một số ứng dụng có Vault dành cho các phiên bản G Suite Business và Enterprise.

Bảo vệ dữ liệu của bạn và luôn được bảo vệ

Luôn kiểm soát được mọi thứ. Đặt quy tắc lưu giữ và yêu cầu lưu giữ dữ liệu đối với dữ liệu trong một số ứng dụng G Suite của toàn bộ miền hoặc các đơn vị tổ chức cụ thể.

Tìm thấy nội dung bạn hiện đang tìm kiếm, xuất nội dung đó bất cứ lúc nào

Lấy thông tin có giá trị, thậm chí từ các tài khoản bị tạm ngưng. Đây là một cách thông minh để thu thập những gì mà nhóm pháp lý của bạn cần và ngăn chặn mất dữ liệu do hoạt động luân chuyển nhân viên.

Đảm bảo những thông tin quan trọng được giữ lại an toàn

Cung cấp cho nhóm pháp lý của bạn những thông tin cần thiết để họ luôn sẵn sàng. Vault cho phép bạn giữ lại dữ liệu của người dùng trong các ứng dụng G Suite cụ thể bằng yêu cầu lưu giữ dữ liệu.

Dễ dàng xuất sang các định dạng tiêu chuẩn

Bạn có thể xuất mọi nội dung tìm được qua tính năng tìm kiếm sang các định dạng tiêu chuẩn để xem xét thêm, bao gồm cả kết quả của bất kỳ tài khoản được cấp phép nào.

Kiểm tra báo cáo để liên tục theo dõi hoạt động

Theo dõi hoạt động của người dùng trong Vault. Khả năng theo dõi kiểm tra mạnh mẽ giúp bạn xem các yêu cầu tìm kiếm, lượt xem nội dung, nội dung xuất, v.v.

Các câu hỏi thường gặp về Vault

eDiscovery là gì?

Khám phá dữ liệu điện tử, hay eDiscovery, là quá trình tìm kiếm và tìm thông tin ở định dạng điện tử. Thông thường, quá trình này được thực hiện để giải quyết các vấn đề pháp lý và điều tra.

Điều gì sẽ xảy ra với dữ liệu trong tài khoản đã xóa?

Nếu bạn xóa người dùng, tất cả dữ liệu liên kết với tài khoản của người dùng đó sẽ bị xóa khỏi Google. Cách tốt nhất là bạn nên tạm dừng tài khoản người dùng thay vì xóa chúng.

Làm cách nào để mua Vault cho gói G Suite của tôi?

Vault được cung cấp kèm theo các phiên bản G Suite Business và Enterprise mà không mất thêm chi phí.