Trang trình bày

Cùng nhau tạo các bản trình bày đẹp

Tạo và chỉnh sửa các bản trình bày đẹp trong trình duyệt của bạn—không cần có phần mềm. Nhiều người có thể làm việc cùng một lúc nên mọi người luôn có phiên bản mới nhất.

Nhận xét, trò chuyện và chỉnh sửa trong thời gian thực

Làm việc trên một bản trình bày duy nhất trực tuyến với đối tác kinh doanh, toàn bộ nhóm của bạn hoặc các địa chỉ liên hệ bên ngoài. Bạn kiểm soát người nào được phép chỉnh sửa, xem hoặc chỉ thêm nhận xét.


Trang trình bày dễ thiết kế

Bắt đầu từ đầu hoặc thực hiện quá trình bằng cách chọn một mẫu. Bạn có thể cải tiến bản trình bày của mình bằng video, hình ảnh, bản vẽ và chuyển tiếp trơn tru.

Làm việc trên PC, Mac, điện thoại di động và máy tính bảng

Xem hoặc thậm chí trình bày trang trình bày từ điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn để bạn luôn có tùy chọn thực hành bản trình bày cho đến phút cuối cùng.

Lịch sử sửa đổi không giới hạn

Bản trình bày được tự động lưu trực tuyến và các phiên bản được lưu giữ vô thời hạn mà không bị tính vào bộ nhớ Drive để bạn luôn có thể theo dõi và hoàn tác sửa đổi.

Kiểm soát chia sẻ đơn giản

Chia sẻ thật đơn giản. Bạn có thể gán các quyền để kiểm soát người nào có thể xem và chỉnh sửa trang trình bày của bạn. Bạn cũng có thể dễ dàng chuyển đổi trang trình bày của bạn sang định dạng mong muốn để chia sẻ với người khác.

"Là một doanh nghiệp toàn cầu, chúng tôi có nhân viên làm việc trên toàn thế giới. Giờ đây họ sẽ có thể giao tiếp và cộng tác trong thời gian thực bằng Google Tài liệu, Google Trang tính và Google Trang trình bày từ PC, điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng của họ"

Sammy Aramaki

All Nippon Airways

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ TRANG TRÌNH BÀY

Google Trang trình bày cung cấp các loại tính năng gì?

Bạn có thể vẽ biểu đồ và sơ đồ, chèn đối tượng và hình dạng, định dạng văn bản và hình ảnh, bật hình động và hơn thế nữa.

Tôi có thể chuyển đổi các bản trình bày khác thành Trang trình bày không?

Có. Bạn có thể chuyển đổi nhiều loại tệp khác nhau thành định dạng Google Trang trình bày. Tệp gốc sẽ vẫn còn nguyên.

Tính năng đồng chỉnh sửa hoạt động như thế nào?

Đồng chỉnh sửa nghĩa là nhiều người có thể đồng thời làm việc trên cùng một trang trình bày. Cài đặt chia sẻ cho phép bạn kiểm soát người nào có thể xem và chỉnh sửa trang trình bày và lịch sử sửa đổi cho phép bạn hoàn nguyên về phiên bản trước đó. Bạn cũng có thể sử dụng tính năng này trong Google Tài liệuTrang tính.