App Maker

Các ứng dụng dành cho doanh nghiệp mà công ty bạn cần, do bạn tạo

Tạo các ứng dụng giúp lấp đầy khoảng cách, như thúc đẩy luồng công việc của doanh nghiệp hoặc mở rộng các hoạt động nội bộ nhờ môi trường phát triển mã thấp của G Suite. App Maker được cung cấp kèm theo các phiên bản G Suite Business và Enterprise, cũng như G Suite cho giáo dục.


Tạo ứng dụng nhanh hơn

Các mẫu, thiết kế giao diện người dùng kéo và thả cùng với tính năng lập mô hình dữ liệu khai báo giúp cho các nhà phát triển và người đam mê CNTT dễ dàng tạo những ứng dụng hỗ trợ cho các nhóm của bạn.

Nhận thông tin chi tiết và thúc đẩy hành động nhờ các ứng dụng được kết nối

Cho dù đó là Gmail, Lịch hay Trang tính thì khả năng kết nối với dữ liệu và dịch vụ bạn cần để làm cho ứng dụng của bạn mạnh mẽ hơn là điều chắc chắn. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng Apps Script để truy cập vào Google Cloud Platform và các dịch vụ khác của bên thứ ba.

Luôn nắm quyền kiểm soát

Quản trị viên G Suite luôn có thể thấy hết những ứng dụng nào đang chạy trong tổ chức của họ, bao gồm cả thông tin về chủ sở hữu, số liệu sử dụng và quyền OAuth.

Xây dựng dựa trên những tính năng hàng đầu của Cloud SQL hoặc sử dụng cơ sở dữ liệu riêng của bạn

App Maker đi kèm với tính năng hỗ trợ tích hợp sẵn dành cho Cloud SQL (cần có tài khoản GCP cho miền của bạn), đem lại hiệu suất cao, khả năng mở rộng và sự tiện lợi. Bạn cũng có thể kết nối App Maker với cơ sở dữ liệu riêng của mình (không phải của Google) bằng cách sử dụng API REST hoặc JDBC.

Các mẫu giúp bạn bắt đầu phát triển

Dù là tạo tính năng theo dõi dự án, phê duyệt đi du lịch hay các ứng dụng thư mục danh bạ, App Maker luôn có nhiều mẫu để bạn bắt đầu.

Các ứng dụng phù hợp với thương hiệu của bạn

Sử dụng HTML và CSS để gắn nhãn trắng cho các ứng dụng của bạn và kiểm soát giao diện của các ứng dụng đó trên máy tính để bàn cũng như thiết bị di động.